Ειδησεογραφικό site

Μίνι φορολογικό με τροπολογία – Τι αλλάζει

35

Φορολογική τροπολογία που αφορά και τους αιγιαλούς κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την διάθεση δημοσίων εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση.

Με την τροπολογία, που είναι η τρίτη που κατατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο:

η υφιστάμενη απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα επεκτείνεται και στα α) επόμενα πέραν του 2013 οικονομικά έτη και β) σε πρόσωπα που δεν παρουσιάζουν αναπηρία ίση με 80% (σήμερα απαλλάσσονται όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%).

φορολογείται με συντελεστή 13% η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση (σήμερα είναι διαφορά φορολογείται με συντελστή 26%).

ορίζεται ότι ως τίμημα αγοράς ακινήτων λαμβάνεται το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός αν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε λαμβάνεται υπ΄όψιν το ποσό αυτό

αποσυναρτάται η υποχρέωση ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων που ανήκουν σε μετατρεπόμενες επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, προκειμένου να απαλλαγούν από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

για την διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας σε περιπτώσεις αξιοποίησης δημοσίων κτημάτων ορίζεται ότι:

α) για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού η απόφαση εκδίδεται από τον υπουργό Οικονομικών. Το αντάλλαγμα καθορίζεται ανά πενταετία με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την διάρκεια της πενταετίας αν διαπιστωθεί σημαντική αύξηση της μισθωτικής αξίας του ακινήτου. Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που έχουν χαρακτηριστεί Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, καθώς και των επ’ αυτών νομίμως υφισταμένων συστατικών και παραρτημάτων, διενεργείται με απόφαση του φορέα διοίκησης των κτημάτων,

β) για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης υποβάλλεται αίτηση του κυρίου της επένδυσης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων για την κατάρτιση των φακέλων των μητρώων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών.

ο αναδιορισμός λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιτρέπεται μέχει και το βαθμό του Δικαστικού Πληρεξουσίου Α (σήμερα είναι του Παρέδρου).

οι εκκρεμείς κατά την 8η Αυγούστου 2014 διαδικασίες καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης για τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη καθορισμού από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνονται με τις διατάξεις του νόμου 2791/2001, όπως αυτός ίσχυε μέχρι την τροποποίησή του.

Τα σχόλια είναι κλειστά.