Ειδησεογραφικό site

Κομισιόν καλεί Αθήνα να ενσωματώσει βιομετρικά στοιχεία στις άδειες παραμονής

72

Τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί ασφάλειας των εγγράφων της Ε.Ε. ζητεί με επιστολή αιτιολογημένης γνώμης η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης στην Ελλάδα και σε τρία ακόμη κράτη – μέλη (Βουλγαρία, Εσθονία και Λιθουανία), ζητώντας να διασφαλιστεί η υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί ασφάλειας των εγγράφων της ΕΕ και την ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων στις άδειες παραμονής.

Στην επιστολή της η Επιτροπή, τονίζει ότι σχεδόν τρία έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας (20 Μαΐου 2012), η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Λιθουανία δεν έχουν ακόμη συστήσει ένα ενιαίο σημείο επαφής για να εξασφαλίσουν την ομαλή εφαρμογή των προτύπων των χαρακτηριστικών ασφάλειας και μια ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Η καθιέρωση των εν λόγω σημείων επαφής είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών για την πρόσβαση στις εικόνες των δακτυλικών αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα εγγράφων (τσιπ) (διαβατήρια και άδειες παραμονής).

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή τονίζει ότι εξακολουθεί να μην χορηγεί άδειες παραμονής που να περιέχουν δύο δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου.

«Η εναρμόνιση των χαρακτηριστικών ασφάλειας και η ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων αποτελεί σημαντικό βήμα για ασφαλέστερα έγγραφα και την καλύτερη προστασία από την απάτη», επισημαίνει η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, ζητά από τις ελληνικές αρχές να εφαρμόσουν βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία στις άδειες παραμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Οι ελληνικές αρχές έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με το αίτημα της Επιτροπής. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.