Ειδησεογραφικό site

Καταβάλλονταν οι συντάξεις ακόμα κι έξι μήνες μετά το θάνατο των δικαιούχων

42

Κανονικά γινόταν η καταβολή συντάξεων σε 3.228 συνταξιούχους παρότι είχαν πεθάνει τουλάχιστον έξι μήνες από την ημέρα που διαγράφηκαν από τα μητρώα, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της καταγραφής των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων δεν έχουν απογραφεί 692 συνταξιούχοι από τους οποίους οι 345 περιπτώσεις είναι συνταξιούχοι Ο.Γ.Α. / Εθνικής Αντίστασης.

Παράλληλα, στις περιπτώσεις των 3.228 συνταξιούχων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος, αναζητήθηκαν αρχικά μέσω ΔΙΑΣ οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις συνολικού ποσού 60.294.810 ευρώ (Πίνακας 2).

Από το ποσό αυτό:

Α. Έχει ανακτηθεί συνολικά ποσό ύψους 39.794.928 ευρώ με τους παρακάτω τρόπους:

-26.680.253 ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων μέσω ΔΙΑΣ.
-13.114.675 ευρώ εν μέρει επιστράφηκαν με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους.

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις αναλύονται σε 19.198.214 ευρώ για το 2012, σε 22.839.958 ευρώ για το 2013 και σε 18.256.638 ευρώ για το α’ πεντάμηνο του 2014.

Β. Για ποσό 20.499.882 ευρώ η διαδικασία αναζήτησης συνεχίζεται. Στις επόμενες ενέργειες είναι η αναζήτηση κληρονόμων, καταλογισμός συνδικαιούχων ή κληρονόμων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

Το μόνιμο δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται ότι είναι 1.280.665 ευρώ ανά μήνα. Το δημοσιονομικό όφελος αναλύεται σε 568.664 ευρώ για το 2012, σε 409.403 ευρώ για το 2013 και σε 302.598 ευρώ για το α’ πεντάμηνο του 2014.

Σημειώνεται ότι η διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συνεχίζει τη διαδικασία αναζήτησης των μη καταγεγραμμένων συνταξιούχων. Πάντως, οι συντάξεις των μη καταγεγραμμένων συνταξιούχων είναι σε αναστολή από 01/01/2012.

Η αναζήτηση των συντάξεων που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των θανόντων συνταξιούχων μετά την ημερομηνία θανάτου τους καθώς και η διαδικασία παραπομπής στην Δικαιοσύνη στις περιπτώσεις συνδικαιούχων λογαριασμού, είναι εν ισχύ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.