Ειδησεογραφικό site

ΙΚΑ: Παράταση της υποβολής συμπληρωματικών Αναλυτικών Δηλώσεων υπέρ ΤΑΠΙΤ

30

Την παράταση, έως τις 30 Απριλίου του 2015, της υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για εισφορές υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, (ΤΑΠΙΤ), για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών ανακοίνωσε η διοίκηση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων με υποχρέωση υποβολής (συμπληρωματικών) ΑΠΔ για εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ, μισθολογικών περιόδων Δεκεμβρίου 2013 και εφεξής, και μόνο για τους ασφαλισμένους για τους οποίους δεν έχει αποδοθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ορθός χαρακτηρισμός στην κατηγορία νέος/παλιός ασφαλισμένος, δίνεται η δυνατότητα, μόνο για τους εν λόγω ασφαλισμένους να υποβληθούν αντίστοιχες συμπληρωματικές ΑΠΔ ανά μισθολογική περίοδο στο αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη, με μαγνητικό μέσο, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, έως 30/04/2015.

Επισημαίνεται ότι για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους (ΤΑΠΙΤ) που δεν παρουσιάζουν την ανωτέρω διαφοροποίηση (ανάγκη μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων), οι συμπληρωματικές ΑΠΔ θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.

Τα σχόλια είναι κλειστά.