Ειδησεογραφικό site

Η Λιθουανία θα γίνει το 19ο μέλος της ευρωζώνης

35


H Λιθουανία θα γίνει το 19ο μέλος της ευρωζώνης από το 2015 καθώς, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα της Βαλτικής πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Η τελική απόφαση για την είσοδο της Λιθουανίας στην ευρωζώνη αναμένεται να ληφθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ τον επόμενο μήνα.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για Οικονομικές, Νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, Όλι Ρεν, δήλωσε πως «η ευρωζώνη εξακολουθεί να αποτελεί μια ελκυστική κοινότητα, καθώς χάρη στις ενέργειες των τελευταίων πέντε ετών το καράβι (της ευρωζώνης) βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση στη θύελλα της κρίσης».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόφαση της οποίας είναι απαραίτητη για την είσοδο νέων μελών στο κοινό νόμισμα, είχε δημοσιεύσει μια έκθεση, που πιστοποιούσε την πρόοδο της χώρας, αλλά έθετε ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο το Βίλνιους μπορεί να διατηρήσει χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού για αρκετό διάστημα.

Για να υιοθετήσει μια χώρα το κοινό νόμισμα, θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια σύγκλισης, ή αλλιώς τα κριτήρια του Μάαστριχτ, δηλαδή, μεταξύ άλλων, δημόσιο έλλειμμα που δεν θα υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος 60%, χαμηλό πληθωρισμό και χαμηλά επιτόκια και σταθερή ισοτιμία του νομίσματός της με το ευρώ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Λιθουανία έχει καταφέρει να ανταποκριθεί σε όλα τα κριτήρια και προτείνεται να γίνει η χώρα δεκτή στην ευρωζώνη, ως το 19ο μέλος, από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Δανία, για τις οποίες ισχύει η λεγόμενη «ρήτρα εξαίρεσης» (opt-out), όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν κάποια στιγμή το ευρώ. Οι άλλες δύο χώρες της Βαλτικής είναι ήδη μέλη της ευρωζώνης, με την Εσθονία να υιοθετεί το κοινό νόμισμα το 2011 και τη Λετονία τον Ιανουάριο του 2014.

Με την είσοδο της Λιθουανίας, η ευρωζώνη θα αποτελείται από 19 κράτη-μέλη, με συνολικό πληθυσμό 334 εκατ. ανθρώπων και ΑΕΠ 9,5 τρισ. ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.