Ειδησεογραφικό site

Η Ελλάδα είναι ο υπ’ αριθμόν ‘1″ επενδυτής στην Αλβανία

53

Η Ελλάδα αποτελεί τον βασικότερο ξένο επενδυτή στην Αλβανία, καταλαμβάνοντας σταθερά την πρώτη θέση, από το 2007 έως το 2013, με εξαίρεση το 2011.

Με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας – τα αναθεωρημένα στοιχεία του 2013 – η χώρα μας κατέχει το 26% του συνόλου των εκεί αποθεμάτων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (stock). Για την ίδια περίοδο, άλλες χώρες με σημαντικά ποσοστά επί των συνόλου των ΑΞΕ (stock) είναι ο Καναδάς (19%), η Ιταλία (12%), η Αυστρία (10%), η Ολλανδία (9%), και η Τουρκία (9%).

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε ενημερωτικό σημείωμα που εκπόνησε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στα Τίρανα.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων ΑΞΕ στην Αλβανία αφορά τον τομέα των υπηρεσιών μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνιών (27%), τον τομέα χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης (20%) και τον τομέα των ορυχείων και λατομείων (18%). Ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά, οι τομείς άλλων βιομηχανιών (9%), της βιομηχανίας (8%), του real estate (7%), των κατασκευών (3%), του χονδρικού – λιανικού εμπορίου (3%), των ξενοδοχείων και εστιατορίων (2%), ενώ όλοι οι υπόλοιποι τομείς υπερβαίνουν ελαφρώς ή δεν ξεπερνούν το 1% ο καθένας.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται στο ίδιο έγγραφο, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα στον κατάλογο των ξένων επενδυτών στην Αλβανία και οι Έλληνες επιχειρηματίες -παρά τις δυσκολίες και την αστάθεια στο αλβανικό επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία για την ελληνική οικονομία- παραμένουν στην αλβανική αγορά με δυναμική και αυξανόμενη επενδυτική παρουσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, από το 2007 έως το 2013, η Ελλάδα ήταν ο πρώτος ξένος επενδυτής στην Αλβανία με εξαίρεση το 2011. Το 2007, οι ελληνικές επενδύσεις αποτελούσαν το 28% του συνόλου των ΑΞΕ (stock). Αυτό το ποσοστό μειώθηκε, με τα χρόνια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο το 2011, ήτοι 15% επί του συνόλου, απόλυτα δικαιολογημένο, εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα, το οποίο ωστόσο παραμένει αρκετά σημαντικό ποσοστό για την αλβανική οικονομία. Το 2012 και 2013 οι ελληνικές επενδύσεις αυξήθηκαν εκ νέου (υπερβαίνοντας το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των αποθεμάτων ΑΞΕ στο τέλος του 2013) και ξεπέρασαν το «ψυχολογικό όριο» του 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.

Η αύξηση των ελληνικών επενδύσεων οφείλεται σε αύξηση των κεφαλαίων και στην αύξηση των χρεογράφων. Με την πάροδο του χρόνου οι Έλληνες επενδυτές αγοράζουν μερίδια αλβανικών επιχειρήσεων και αυξάνουν τα κεφάλαιά τους. Επίσης, λαμβάνουν δάνεια από τις μητρικές εταιρείες στην Ελλάδα, ή επενδύουν σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου που έχουν εκδοθεί από τη μητρική εταιρεία. Αυτοί οι δύο τύποι των συναλλαγών αυξάνουν το απόθεμα των ελληνικών Άμεσων Επενδύσεων στην Αλβανία. Η διαφορά στο απόθεμα για τις ελληνικές επενδύσεις αφορά κυρίως στις συναλλαγές (ροών) κατά τη διάρκεια του έτους και όχι στις μεταβολές των τιμών ή άλλες αλλαγές.

– Οι βασικοί οικονομικοί τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία είναι των «ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών» και «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών».

Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως τον τομέα των ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών με ποσοστό 63% επί του συνόλου των αποθεμάτων των ελληνικών επενδύσεων για το 2012 και 75% για το 2013, και του τομέα των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών με ποσοστό 18% επί του συνόλου του αποθέματος των ελληνικών επενδύσεων για το 2012 και 11% για το 2013.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Αλβανίας, το ύψος του αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI stock) στην Αλβανία το 2013 έφτασε τα 4,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με το 2012, ενώ την ίδια περίοδο οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων έφτασαν τα 944,76 εκ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 42% σε σχέση με το 2012.

Κατά την διάρκεια της τελευταίας 10ετίας, το ύψος του συνόλου των αποθεμάτων των Αμέσων Ξένων Επενδύσεων αυξήθηκε ραγδαία. Από 382,33 εκατ. ευρώ το 2003, εκτοξεύθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ το 2013.

Τα σχόλια είναι κλειστά.