Ειδησεογραφικό site

Ηλεκτρονικά η έκδοση φορολογικής ενημερότητας

105

Ανοιξε στο Taxisnet η ειδική εφαρμογή για τη χορήγηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας για οφειλέτες που έχουν χρέη προς το Δημόσιο και είναι συνεπείς στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, οπότε δικαιούνται και το μηνιαίο πιστοποιητικό.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να συμπληρώσουν σωστά τα έντυπα.

Από εδώ και στο εξής εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.

3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

1) Η αιτία έκδοσης:
· Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
· Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
· Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

2) Ο φορέας κατάθεσης.

3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

Μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι αυτοί θα έπρεπε να προμηθευτούν το πιστοποιητικό αυτό από την Εφορία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.