Ειδησεογραφικό site

Ερώτηση Θεοχάρη για το μπέρδεμα με τις καθαρίστριες

56

Ερώτηση στον υπουργό Οικονομικών για τις καθαρίστριες και, ειδικά, για τις συμβάσεις για την καθαριότητα του υπουργείου Οικονομικών που την «τριπλοπληρώνουμε» οι Έλληνες φορολογούμενοι) κατέθεσε σήμερα στην Βουλή ο βουλευτής του Ποταμιού κύριος Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Θεοχάρης ζητά από τον υπουργό Οικονομικών κύριο Τσακαλώτο να προσκομιστούν οι συμβάσεις έργου, αλλά και τα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα οποία έφερε στο φως το protothema.gr και μιλούν ανοικτά για παραβίαση των αρχών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των χρημάτων των φορολογουμένων και την ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Στην ερώτησή του ο κύριος Θεοχάρης περιγράφει πώς το δημόσιο φτάνει να πληρώνει τρεις φορές για το ίδιο έργο (καθαρισμός των κτιρίων όπου στεγάζεται το υπουργείο Οικονομικών), ενώ απειλεί να αφήσει απλήρωτα και τα ιδιωτικά συνεργεία που τα καθαρίζουν ως τώρα!

Ολόκληρη η ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών έχει ως εξής:

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 2347/1.11.2015) προσδιορίστηκαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τις οποίες μπορούν να συναφθούν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτηρίων όπου στεγάζονται.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ημερομηνία λήξης των εν λόγω συμβάσεων ορίζεται η 31.12.2015 και το μηνιαίο μικτό κόστος κάθε ατομικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 484,81€ για τεράωρη καθημερινή απασχόληση και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού κάθε Φορέα και Ειδικού Φορέα.

Από την έκδοση της εν λόγω, ανακαλείται εξάλλου η υπ’ αριθμ. ΔΣΣΟΔ 1109765 ΕΞ 2015/21.8.2015 (Β’1839) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία τοποθετούνταν ονομαστικά 165 άτομα σε αντίστοιχες θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Μετά από σύγκριση των δύο αποφάσεων διαπιστώνει κανείς διαφορές στην κατανομή των θέσεων ανά κτήριο/ υπηρεσία, οι οποίες όμως αποδίδονται αμφότερες στις «υπηρεσιακές ανάγκες» – χωρίς να εξηγείται πώς αυτές άλλαξαν μεταξύ των μηνών Αυγούστου 2015 και Νοεμβρίου 2015.

Την ίδια ώρα βρίθουν τα δημοσιεύματα στον Τύπο και τα λοιπά ΜΜΕ τα οποία κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό ατόμων που επαναπροσελήφθησαν ως υπάλληλοι καθαριότητας και έχουν μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες αλλά και σε προβλήματα νομιμότητας των επανατοποθετήσεων, και άρνηση του ΓΛΚ να εγκρίνει δαπάνες μισθοδοσίας για τα άτομα αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμαστε την κατάθεση εγγράφων:

1. Της υπ’ αριθμ. 236/2015 ατομικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ

2. Το με αριθμό 133775 ΕΞ 2015/15.10.2015 έγγραφο στο οποίο αποτυπώνονται οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών για την καθαριότητα.

3. Το έγγραφο του ΓΛΚ το οποίο αναφέρεται σε δημοσίευμα (Πρώτο Θέμα 2/11/2015) και με βάση το οποίο διαπιστώνεται παραβίαση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Με ποια διαδικασία θα καλυφθούν οι θέσεις που προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση και ποια θα είναι τα απαραίτητα προσόντα;

2. Ποιες είναι οι ανάγκες καθαριότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και βάσει ποιων προδιαγραφών προσδιορίζονται (πχ τετραγωνικά ανά άτομο, εργασίες που εκτελούνται, περίοδος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες- πριν κατά τη διάρκεια ή μετά το ωράριο της υπηρεσίας κλπ). Εντοπίζονται διαφορές ανάμεσα στις υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχονται στο Υπουργείο Οικονομικών και των λοιπών υπουργείων;

3. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επανήλθαν τελικά στις θέσεις τους ως υπάλληλοι καθαριότητας, με τι ωράριο και τι είδους σύμβαση και ποιος ο αριθμός εκείνων που έχουν μεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες και βάσει ποιων προβλέψεων στη νομοθεσία;

4. Υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις με ιδιωτικά συνεργεία καθαρισμού για τα κτήρια που περιλαμβάνονται στην Υπουργική απόφαση ΑΤΔ 1140472 ΕΞ 2015/1.11.2015; Υπάρχει διάστημα κατά το οποίο να αλληλεπικαλύπτονται εργασίες και πώς προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού;

Τα σχόλια είναι κλειστά.