Ειδησεογραφικό site

Εξασφαλίστηκε η φιλοξενία 68.502 παιδιών σε παιδικούς σταθμούς

46

Την Τρίτη 1η Ιουλίου αναμένεται ότι θα δημοσιοποιηθεί, η προκήρυξη για την φιλοξενία 68.502 παιδιών σε παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ για παιδιά με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του προγράμματος και την κάλυψη για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015 περίπου 68.502 θέσεων, όσων δηλαδή είχαν διατεθεί και κατά το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, διασφαλίστηκαν συνολικά 160 εκατ. ευρώ, από 180 εκατ. πέρυσι, εκ των οποίων τα 120 εκατ. προέρχονται από κοινοτικούς πόρους και τα 40 εκατ. από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, η μείωση της χρηματοδότησης, αντιμετωπίστηκε με μείωση κατά 9% μεσοσταθμικά του ποσού της επιταγής (voucher) που θα λάβουν οι ωφελούμενοι του προγράμματος και αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μη μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προκήρυξης που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «δικαιούχος της Πράξης ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε.,. ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν ωφελούμενοι που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά, προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε επιπλέον παιδί, με ανώτατο όριο τις 36.000».

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, από τις 25 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου, ενώ η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση και κριτήρια, το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, την κατάσταση απασχόλησης, την εργασιακή σχέση και το είδος της απασχόλησης, την ανεργία από τον ΟΑΕΔ και τέλος την οικογενειακή κατάσταση.

Η μέθοδος μοριοδότησης

Αναλυτικότερα, για τη μοριοδότηση θα ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

  • Το χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που έχει δηλωθεί. Τα μόρια που θα δοθούν θα υπολογίζονται με τον μαθηματικό τύπο 45-(Ε-Π) /600, όπου Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, και το Π είναι 1.000 ευρώ για μητέρα με ένα τέκνο, 2.000 ευρώ για μητέρα με δύο τέκνα, 5.000 ευρώ για μητέρα με τρία τέκνα, 8.000 ευρώ για μητέρα με τέσσερα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου
  • Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης. α. Για εργαζόμενες γυναίκες: +35 μόρια, β. Για αυτοαπασχολούμενες: +35 μόρια, γ. Για σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης: +45 μόρια, δ. Για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: +40 μόρια.
  • Η ανεργία από τον ΟΑΕΔ. α. Με δελτίο ανεργίας σε ισχύ: +10 μόρια, β. Άνεργες που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ: +20 μόρια.
  • Η οικογενειακή κατάσταση. α. Προτεραιότητα δίδεται στις μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +35 μόρια, β. Που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω: +30 μόρια, γ. Που είναι χήρες: +35 μόρια, δ. Που είναι άγαμες μητέρες: +30 μόρια, ε. Που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση : +25 μόρια, στ. Που είναι τρίτεκνες – πολύτεκνες: +20 μόρια, ζ. Που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: +15 μόρια, η. Που έχουν σύζυγο μακροχρόνια άνεργο (άνω των 12 μηνών): +10 μόρια.

Η πρόσκλησης από την ΕΕΤΑΑ θα δημοσιευτεί, όπως προαναφέρθηκε, την Τρίτη 1η Ιουλίου. Οι δομές και οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 1-21 Ιουλίου και ο τελικός πίνακας θα αναρτηθεί στις 24 Ιουλίου.

Αντίστοιχα, οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 25 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου και η τελική ανάρτηση των πινάκων των ωφελούμενων ανά δομή και φορέα θα γίνει στις 31 Αυγούστου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.