Ειδησεογραφικό site

Εξάρθρωση κυκλώματος άκυρων εγγυητικών επιστολών

167

Στην εξάρθρωση κυκλώματος παροχής άκυρων εγγυητικών επιστολών στο οποίο εμπλέκονται έξι εταιρείες και τουλάχιστον 17 στελέχη τους, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Ζημία δεκάδων εκατ. για το ελληνικό Δημόσιο.

Στην επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, τονίζεται ότι λειτουργούσαν δύο παράνομες οργανώσεις, τα μέλη των οποίων ενέχονται σε πλήθος εξαπατήσεων και πλαστογραφιών σε βάρος του Δημοσίου και βαρύνονται με τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας, της απάτης και της παράβασης της νομοθεσίας περί καταχραστών του Δημοσίου.

gada

Η Οικονομική Αστυνομία σχημάτισε ειδική δικογραφία για 17 πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στις έξι εταιρείες ως μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές τους.

Έχουν συλληφθεί τρεις εξ αυτών, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα για τέσσερις.

Η δράση των εταιρειών

Όπως τονίζουν οι αρμόδιες αρχές οι τρεις από τις έξι εταιρείες που εμπλέκονται δραστηριοποιούνται τουλάχιστον τρία χρόνια (από το 2011) και «λειτουργούσαν στην κυριολεξία ως «βιομηχανία» κατάρτισης και διοχέτευσης στην αγορά πλαστών ή/και μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής».

Οι εταιρείες προμήθευαν με παράνομες εγγυητικές επιστολές έκδοσης ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων τους «συνεργάτες» τους, οι οποίοι ήταν είτε άλλες εταιρείες είτε μεμονωμένοι επενδυτές, λαμβάνοντας ως αμοιβή μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, οι εταιρείες – επενδυτές κατέθεταν τις εγγυητικές αυτές επιστολές, είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για ποσά άνω των 2.000.000 ευρώ, είτε σε άλλους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως Περιφερειακές Ενότητες της επαρχίας, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κ.λπ., πετυχαίνοντας την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών για την υλοποίηση σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Αποτέλεσμα της δράσης αυτών των εταιρειών ήταν να ζημιώνεται το Ελληνικό Δημόσιο με ποσά πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ενδεικτικές περιπτώσεις απάτης

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ αναφέρθηκαν σε μερικές μόνο περιπτώσεις απάτης από τις έξι εταιρείες. Αναλυτικότερα:

Μία από τις τρεις εταιρίες, έλαβε αμοιβές για την κατάρτιση και προμήθεια των επίμαχων εγγυητικών επιστολών, που ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 1.528.102,74 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε αθροιστικώς υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 ευρώ.
Η ίδια εταιρεία χορήγησε σε άλλη εταιρεία άκυρη εγγυητική επιστολή ύψους 185.000 ευρώ από πολύ γνωστό βρετανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την οποία ακολούθως κατέθεσε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, πετυχαίνοντας την εκταμίευση του ποσού των 185.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην εγκληματική δράση των υπολοίπων τριών εταιρειών διαπιστώθηκε ότι κατήρτισαν και κατέθεσαν απευθείας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πλαστές εγγυητικές επιστολές, με σκοπό την εκταμίευση χρηματικών ποσών από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα και συγκεκριμένα:

Η πρώτη εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό κατέθεσε ως δικαιολογητικό πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 4.730.000 ευρώ, που φερόταν να έχει εκδοθεί από το αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Η δεύτερη εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης ύψους 4.350.000 ευρώ από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Στον σχετικό φάκελο, ως δικαιολογητικό, συνυποβλήθηκε πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 4.345.000 ευρώ, η οποία και πάλι φερόταν ότι έχει εκδοθεί από αλλοδαπό τραπεζικό ίδρυμα.
Η τρίτη εταιρεία αιτήθηκε την χορήγηση προκαταβολής από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό εκταμίευση ποσού χρηματοδότησης ύψους 9.240.000 ευρώ από εγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα. Στον σχετικό φάκελο, ως δικαιολογητικό, συνυποβλήθηκε πλαστή εγγυητική επιστολή ύψους 9.240.000 ευρώ, η οποία και στην περίπτωση αυτή φερόταν να έχει εκδοθεί από αλλοδαπό τραπεζικό ίδρυμα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.