Ειδησεογραφικό site

Εξάμηνη παράταση για υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

59

Παρατείνεται η προθεσμία των έξι μηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11.
Με τροπολογία – προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31η Μαρτίου 2015.

Σε σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει πως η σχετική ρύθμιση προστίθεται σε σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της ρευστότητας.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει αναφορικά με επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04:

Δόθηκε  στους επενδυτές με το Ν. 4242/2014 οριζόντια τελική παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων έως την 31-12-2015, εκτός αν προβλέπεται απώτερη ημερομηνία στην απόφαση υπαγωγής.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το 50% της επένδυσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, μπορούν να αιτηθούν παράτασης, ώστε να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016. Σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30η Ιουνίου 2015.
Κατ’ εξαίρεση, για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω χρονοδιαγράμματα λόγω αιτιολογημένων ειδικών και απρόβλεπτων δυσχερειών, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν έως την 30η Ιουνίου 2014 παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Τα σχετικά αιτήματα θα έχουν κριθεί εντός του 2014.

«Με τις ρυθμίσεις που προωθήθηκαν έχουν εξαντληθεί πλέον όλα τα περιθώρια για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν εισέλθει ακόμα στη διαδικασία της υλοποίησης», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.