Ειδησεογραφικό site

Ενιαίες εισφορές για όλα τα Ταμεία – Τα τρία σενάρια

45

Ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και των φόρων, ακόμη και κοινό ποσοστό εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων, μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, προτείνει, μεταξύ άλλων, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κλιμάκιο του ΔΝΤ βρέθηκε στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και μεταξύ τριών σεναρίων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των εισφορών και των φόρων στους εισπρακτικούς μηχανισμούς της φορολογικής διοίκησης περιλαμβάνει τη θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου για την εναρμόνιση των ποσοστών υπολογισμού των εισφορών.

Τα τρία αυτά σενάρια είναι:

1. Μόνο επιχειρησιακή εναρμόνιση.

2. Μερική εναρμόνιση φόρων, εισφορών και εσόδων. Βασικός στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ευθυγράμμιση των διαφορετικών τύπων εσόδων και των ξεχωριστών κανόνων για τις ασφαλιστικές εισφορές και τον υπολογισμό των φόρων. Στην πράξη, η μερική εναρμόνιση θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην ένταξη των νέων τύπων εσόδων στο μηνιαίο δελτίο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες. Το Ταμείο εκτιμά ότι μια τέτοιου τύπου εναρμόνιση μπορεί να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο του 2017.

3. Πλήρης εναρμόνιση των πολιτικών που αφορούν εισφορές και φόρους.

Και τα τρία σενάρια απαιτούν τη δημιουργία ενός κοινού μητρώου ασφαλισμένων – φορολογουμέων και ενιαίο κέντρο πληρωμών.

Στην περίπτωση της πλήρους ενοποίησης, προβλέπεται η ολοκλήρωση όλων των επιχειρησιακών σταδίων στα δύο προηγούμενα σενάρια, καθώς και η εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου, για την εφαρμογή κοινών κανόνων υπολογισμού των εισφορών και των φόρων. Το Ταμείο αναγνωρίζει πως η πλήρης εφαρμογή του μέτρου απαιτεί ένα σημαντικό αριθμό αλλαγών που πρέπει να γίνουν σε σύντομο διάστημα (Ιούνιος 2017). Εκτιμά δε, πως θα πρέπει ο υπολογισμός των εισφορών να γίνει με βάση τα εισοδηματικά επίπεδα για όλους τους ασφαλισμένους. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο υπολογισμός της μηνιαίας αξίας των εισφορών και των φόρων από την ετήσια φορολογική δήλωση του ασφαλισμένου κατά το προηγούμενο έτος. Το ποσό θα καταβάλλεται μηνιαίως, με δελτία πληρωμής που θα εκδίδονται αυτομάτως. Μάλιστα, το Ταμείο θεωρεί πως μια ολοκληρωμένη ενοποίηση προϋποθέτει ενιαίο ποσοστό εισφοράς για όλους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.