Ειδησεογραφικό site

ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερά πάνω από 25% η ανεργία και τον Φεβρουάριο

29

Το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2015 ανήλθε σε 25,4% έναντι 27,2% τον Φεβρουάριο του 2014 και 25,6% τον Ιανουάριο του 2015.
Το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Φεβρουάριο του 2015 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.549.166 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.205.857 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.347.358 άτοµα. Τα αντίστοιχα µεγέθη κατά τον Φεβρουάριο των ετών 2010 έως και 2015 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 55.454 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2014 (αύξηση 1,6%) και κατά 7.662 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015
(αύξηση 0,2%).
Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 97.512 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2014 (µείωση 7,5%) και κατά 15.097 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015 (µείωση
1,2%).

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 10.156 άτοµα σε σχέση µε το Φεβρουάριο του 2014 (µείωση 0,3%) και αυξήθηκαν κατά 3.797 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2015 (αύξηση 0,1%).

Τα σχόλια είναι κλειστά.