Ειδησεογραφικό site

Ειδικό τέλος «έκτακτης ανάγκης» -από εφέτος- στους καταναλωτές φυσικού αερίου

26

Με στόχο τη διασφάλιση του εφοδιασμού φυσικού αερίου σε περιόδους κρίσης οι καταναλωτές καλούνται να καταβάλουν από φέτος ένα ειδικό τέλος. Με το «μοναδιαίο τέλος ασφάλειας» στόχος είναι να συγκεντρωθεί το ποσό των 9,8 εκατ. ευρώ ως το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, το οποίο κόστος θα επιμεριστεί στους καταναλωτές ανάλογα με την κατηγορία κατανάλωσης.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εισάγεται «ρήτρα διακοψιμότητας» για τους μεγάλους καταναλωτές αερίου, οι οποίες θα συνάψουν σύμβαση με τον Διαχειριστή Αερίου. Σε περίπτωση «επιφυλακής» οι βιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να κόψουν τη ζήτηση αερίου άνω του 40% της ημερήσιας ζήτησής  εντός έξι ωρών από τη στιγμή που θα το ζητήσει ο προμηθευτής αερίου, ενώ θα πρέπει να διατηρούν μειωμένο το επίπεδο ζήτησης για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.

Ως αντάλλαγμα, οι καταναλωτές της κατηγορίας αυτής θα έχουν μηδενικό συντελεστή υπολογισμού του τέλους, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, αφού ο συντελεστής  θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.

Το μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλουν οι χρήστες για κάθε κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου ορίζεται ως εξής:

i) 0 €/ MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από διακόψιμους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 8 και 9 της ενότητας ΣΤ της παρούσης. ( για τους μεγάλους καταναλωτές αερίου που εφαρμόζουν διακοψιμότητα)

ii) C (συντελεστής) x 0,16 €/MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. (Ηλεκτροπαραγωγούς)

iii) C x 0,48 €/MWh για την κατανάλωση Φυσικού Αερίου από Προστατευόμενους Καταναλωτές. (οικιακοί καταναλωτές)

iv) C x 0,18 €/MWh για όλες τις υπόλοιπες καταναλώσεις φυσικού αερίου

Τα σχόλια είναι κλειστά.