Ειδησεογραφικό site

Δεν κάνει πίσω ο Μητσοτάκης στις πιέσεις του ΠΑΣΟΚ–Παραμένει τελικά το 15% στην αξιολόγηση

29

Βελτιώσεις στο πολυνομοσχέδιο για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων κατέθεσε το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που ωστόσο δεν καταργούν την ποσόστωση του 15% όπως ζητούσε το ΠΑΣΟΚ.

Δεν αλλάζει τελικά, παρά τις πιέσεις του ΠΑΣΟΚ, η ποσόστωση του 15% για τους δημόσιους υπαλλήλους που βαθμολογούνται με 1 – 6 στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διευκρινίζει πάντως ότι «δεν θα επέλθει καμία δυσμενής συνέπεια» για τους αξιολογούμενους.

Μετά από πολυήμερες ζυμώσεις για το θέμα που είχε προκαλέσει ενδοκυβερνητικούς τριγμούς, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης κατέθεσε τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνονται βελτιώσεις στο υπάρχον πλαίσιο αξιολόγησης.

Από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι οι κλίμακες βαθμολόγησης παραμένουν όπως είχαν θεσμοθετηθεί με τον νόμο 4250/2014. Ειδικότερα, με 9 -10 βαθμολογείται έως και το 25% των υπαλλήλων, με 7 – 8 έως και το 60% και με 1- 6 το 15%.

Αποσαφηνίζεται επίσης ότι «οι εκθέσεις αξιολόγησης του 2013 δεν θα επιφέρουν καμία δυσμενή έννομη συνέπεια -μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα- για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους», ενώ προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης εκείνων που θα αξιολογηθούν στη χαμηλότερη κλίμακα.

Όπως εξηγεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τέτοια μέτρα είναι η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, η επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης, η ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας, η βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και η εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.

Επίσης, στην τροπολογία γίνεται ξεκάθαρο ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. Για το 2014 η αξιολόγηση θα διενεργηθεί βάσει του νέου, πάγιου συστήματος που θα θεσπιστεί τους προσεχείς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πρόσφατη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο Μαξίμου είχε διαρρεύσει πως το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει τελικά στη Βουλή το φθινόπωρο, αν και είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί το 2015.

Αξιολόγηση ακόμη και χωρίς αυτοαξιολόγηση

Τέλος, προβλέπεται η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν προβεί στην αυτοαξιολόγηση. Εάν, δηλαδή, η αυτοαξιολόγηση δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η περαιτέρω διαδικασία (εισήγηση και αξιολόγηση των υπαλλήλων) δεν αναστέλλεται. Τα στοιχεία των αξιολογούμενων και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού.

Οι προθεσμίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης επανακαθορίζονται ως εξής:
-Έως την 1η Σεπτεμβρίου εκδίδεται η απόφαση επιμερισμού ποσοστών
-Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός 15 ημερών οι εισηγήσεις, εφόσον απαιτούνται.
-Εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγησης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.