Ειδησεογραφικό site

Δεν αλλάζει το σύστημα της μηνιαίας παρακράτησης φόρου

44

Εγκαταλείπεται ως μη ρεαλιστικό το σχέδιο της τρόικας για την καθιέρωση από τον Ιανουάριο του 2015 ενός νέου συστήματος μηνιαίας παρακράτησης φόρου.

Το εν λόγω σύστημα θα έφερνε ριζικές αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση φόρου των μισθωτών και συνταξιούχων καθώς προέβλεπε πως οι εργοδότες ή τα ασφαλιστικά ταμεία θα παρακρατούσαν από τον μισθό ή τη σύνταξη το 1/12 των ετήσιων φόρων για τα συνολικά εισοδήματα. Με τον τρόπο αυτό, η τρόικα θεωρούσε πως θα έμπαινε φρένο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ θα απλοποιούνταν η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ωστόσο, στις προβολές που έκανε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταδείχθηκε πως η μηνιαία παρακράτηση φόρου που πρότεινε η τρόικα οδηγούσε σε τεράστιες επιβαρύνσεις φορολογούμενους με εισοδήματα από ενοίκια, από ελευθέριο επάγγελμα ή και αγροτικά εισοδήματα.

Παραλλήλως, έχει διαπιστωθεί πως με την υφιστάμενη δομή του φορολογικού συστήματος όσοι εισπράττουν έναν μισθό ή κύρια και επικουρική σύνταξη, με την παρακράτηση που τους γίνεται σε μηναία βάση σχεδόν εξαντλούν την φορολογική τους υποχρέωση, οπότε για την πλειονότητα των φορολογουμένων δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η μηνιαία παρακράτηση φόρου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.