Ειδησεογραφικό site

ΔΕΗ : Προσφυγή εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξόρυξη λιγνίτη

28

Προσφυγή εναντίον της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει πως ο λιγνίτης δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της ΔΕΗ και ότι μπορούν να τον εκμεταλλευτούν και άλλοι μετέχοντες στην αγορά ενέργειας θα καταθέσει η ΔΕΗ ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας σήμερα Δευτέρα σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ επιβεβαίωσε ότι στις 17 Ιουλίου του 2014 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση επί της αίτησης αναίρεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είχε κάνει δεκτή την προσφυγή της ΔΕΗ κατά της Απόφασης της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 (C(2008) 824).

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής αφορούσε τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η ακυρωθείσα απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε κάνει δεκτά δύο επιμέρους επιχειρήματα συμπεριλαμβανόμενα μεταξύ άλλων σε ένα εκ των τεσσάρων λόγων της από 3 Μαΐου 2008 Προσφυγής της ΔΕΗ.

Η εν λόγω απόφαση δεν είχε προχωρήσει περαιτέρω στην εξέταση των υπολοίπων ισχυρισμών της ΔΕΗ καθώς έκρινε ότι αυτό δεν ήταν απαραίτητο, εφόσον η αποδοχή δύο εκ των επιχειρημάτων της ΔΕΗ (από τα πέντε του πρώτου ακυρωτικού λόγου) αρκούσε για την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής.

Ωστόσο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφαση του της 17ης Ιουλίου δέχεται την αίτηση αναίρεσης της Επιτροπής κατά της ανωτέρω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαφανίζοντας αυτήν ως προς τα δύο εξετασθέντα επιμέρους επιχειρήματα και παραπέμπει την υπόθεση και πάλι στο Γενικό Δικαστήριο για εξέταση των υπολοίπων λόγων που επικαλέστηκε η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η ΔΕΗ θα υποστηρίξει την προσφυγή της ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους υπόλοιπους αυτούς λόγους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.