Ειδησεογραφικό site

Βελτιωμένες προσφορές ΕΛΠΕ για τα χερσαία οικόπεδα

24

Τα Ελληνικά Πετρέλαια, με βάση το εκδηλωμένο επιχειρηματικό τους ενδιαφέρον για έρευνα και παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης να βελτιώσουν τις αρχικές προσφορές τους στις περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου και, ως εκ τούτου, υπέβαλλαν βελτιωμένες προσφορές και για τις δύο περιοχές.  Όλες οι προσφορές βασίζονται πάντοτε στην εμπειρία από παλαιότερες έρευνες, είναι ορθολογικές και απολύτως συμβατές με τη διεθνή πρακτική στην έρευνα πετρελαίου και, φυσικά, πληρούν αμιγώς επιχειρηματικά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η ανακοίνωση από την Επιτροπή της αιτιολογημένης βαθμολόγησης, αξιολόγησης και κατάταξης των προσφορών, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, έτσι ώστε να κατατεθούν στη συνέχεια οι τελικές προσφορές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.