Ειδησεογραφικό site

Αφορολόγητη η διατροφή των χωρισμένων

37

Τη διάταξη του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013) η οποία ορίζει ότι η διατροφή προς τον ή την σύζυγο που έχει καταβληθεί βάσει δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης μετά την 1/1/2014 είναι αφορολόγητη, επικαλείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφορικά με τη φορολόγηση των χωρισμένων.

Αφορμή οι αντιδράσεις που υπήρξαν για το γεγονός ότι στα φετινά εκκαθαριστικά, εντοπίστηκαν χωρισμένες να φορολογούνται με συντελεστή 26% και να πληρώνουν επιπλέον και προκαταβολή φόρου 55% επί του φόρου. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΓΓΔΕ, επισημαίνει ότι «πλέον με βάση της διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από 1.1.2014, απαλλάσσεται από τον φόρο»

Σύμφωνα με την ΓΓΔΕ, το νομοθετικό καθεστώς μέχρι σήμερα, προέβλεπε τα εξής:

«Όσον αφορά στη χρήση του 2013 καθώς και προγενέστερων ετών, το ποσό της διατροφής που καταβάλλονταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο, βάσει δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο υπερέβαινε τις 5.000 ευρώ, φορολογούνταν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ν.2238/1994) με συντελεστή 26% και για ποσό διατροφής μέχρι 50.000 ευρώ σύμφωνα με την κλίμακα των μη μισθωτών. Περαιτέρω, υπολογίζονταν προκαταβολή φόρου η οποία όμως σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονταν έναντι του φόρου που προέκυπτε για το επόμενο οικονομικό έτος».

Τα σχόλια είναι κλειστά.