Ειδησεογραφικό site

Αυτές είναι οι 15 σαρωτικές αλλαγές στις συντάξεις από το νέο νομοσχέδιο – «σκούπα»

48

Συνολικά 15 αλλαγές στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών, των πυροσβεστών, των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να κατατεθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές, όπως σημειώνει ο Ελεύθερος Τύπος, αφορά στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για όσους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς λειτουργούς, πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΤΕΙ, ιατρούς του ΕΣΥ, διπλωματικούς υπαλλήλους, ερευνητές κοκ) συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας μετά την 1/1/2015. Για όλους αυτούς το νομοσχέδιο προβλέπει την καθιέρωση ενός συστήματος αναλογικών συντελεστών αναπλήρωσης, καταργώντας τα όσα ισχύουν σήμερα με βάση το «νόμο Ρέππα» όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για τα έτη από την 1/1/2008 και μετά. το αποτέλεσμα της εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος υπολογισμού θα είναι μια μικρή μείωση των συντάξεων για όλους όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα από το Δημόσιο μετά την 1/1/2015 και έχουν διοριστεί ή καταταγεί πριν την 1/1/2011.

Στον αντίποδα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Προβλέπεται η δυνατότητα σταδιακής και όχι άμεσης αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην υπηρεσία από το 1990 και μετά.

Ακόμη, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης σε ένστολους αλλά και δημοσίους υπαλλήλους, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα εξαγοράσουν πληρώνοντας το σύνολο των εισφορών, όπως αναφέρει η «Καθημερινή», ενώ παρατείνεται το δικαίωμα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν κατώτερη ασφαλιστική κλάση, για άλλα δύο χρόνια.

Ακόμη, με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών, τους γραμματείς των ΑΕΙ, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, συμπληρώνεται και απλοποιείται η συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου και παρέχεται ισόβιο μηνιαίο αφορολόγητο βοήθημα 100 ευρώ στους στρατεύσιμους που συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

Αναλυτικά:

Διατάξεις που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

1. Αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ο χρόνος που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας (το έτος 1989) μέχρι την κατάταξή τους στα Σώματα αυτά με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, δίδοντας τη δυνατότητα να διευθετηθεί μία συντελεσθείσα αδικία, με παράλληλη εξισορρόπηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιπλέον δαπάνης από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

2. Προβλέπεται, σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ότι η υπηρεσία των προσώπων αυτών σε όλες τις οργανικές Μονάδες και Υπηρεσίες προσμετράται, έως και 5 έτη, στο διπλάσιο, επεκτείνοντας έτσι την παροχή της ανωτέρω δυνατότητας στο σύνολο του προσωπικού. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από την καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

3. Θεσπίζεται η σταδιακή μετάβαση στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην Υπηρεσία από το έτος 1990 και μετά, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατά 1,5 έτος για κάθε επόμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, ώστε να μην υπάρξει βίαιη προσαρμογή των προσώπων αυτών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.

4. Προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, εις ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους.

5. Αποδίδεται στους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.

Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις

6. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όσους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς και λοιπούς δημοσίους λειτουργούς, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2015 και μετά και επομένως υπάγονται στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού  (του ν. 3865/2010). Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, για όλα τα παραπάνω πρόσωπα οι συντάξιμες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 1/1/2008 μέχρι τις 31/12/2010 δεν θα υπολογίζονται πλέον με βάση ποσοστά αναπλήρωσης από 77% έως 80% αλλά με ένα σύστημα αναλογικών συντελεστών από το οποίο θα προκύπτουν χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης. Ειδικότερα θα καταργηθούν οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις του 3029/2003 («νόμου Ρέππα») που προβλέπουν ότι για την περίοδο εργασιακού βίου από 1/1/2008 έως την 31/12/2010 το ποσοστό αναπλήρωσης για τα 35 έτη υπηρεσίας συνολικού εργασιακού βίου μειώνεται κατά 1% ανά έτος και περιορίζεται στο 77% το 2010. στη θέση των διατάξεων αυτών θα ισχύσουν άλλες που θα προβλέπουν μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης.

7. Για όσους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξομοιώνονται μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, και για λόγους ίσης μεταχείρισης προς αυτούς, ενσωματώνεται  στο συντάξιμο μισθό τους η πάγια αποζημίωση που λαμβάνουν με τις αποδοχές τους, η οποία ήδη έχει ενσωματωθεί στο συντάξιμο μισθό των διπλωματικών υπαλλήλων.

8. Παρέχεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί στο Δημόσιο πριν την 1-1-1983, να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά το χρόνο απασχόλησής τους σε τομείς εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είτε με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε με εξαγορά (όπως ισχύει σήμερα), επιλέγοντας την καλύτερη για την περίπτωσή τους ασφαλιστική λύση.

9. Δίδεται η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

10. Παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης, μέχρι 2 έτη.

11. Ρυθμίζεται το θέμα των υπαλλήλων του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και μεταφέρθηκαν στην Eurobank – Ergasias, παρέχοντάς τους το δικαίωμα διατήρησης του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου, προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλιστική συνέχεια των προσώπων αυτών.

12. Για τους συνταξιούχους με αναπηρία θεσπίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση της ιατρικής γνωμάτευσης της ΑΣΥΕ και αυτής των ΚΕΠΑ, η οποία πλέον λαμβάνεται υπόψη για την εξαίρεσή τους από τις μειώσεις των συντάξεων.

13. Χορηγείται  ισόβιο μηνιαίο τιμητικό βοήθημα 100 ευρώ στους αγωνιστές που έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά τους στην Πατρίδα. Το βοήθημα αυτό, ως τιμητικό, είναι απολύτως προσωπικό, αφορολόγητο, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύει την προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας

14. Εξορθολογίζεται και γίνεται πιο ρεαλιστικό και ήπιο το πλαίσιο των κυρώσεων σε περίπτωση παραλείψεως δηλώσεως συνταξιούχου ότι εργάζεται, καθιερώνοντας ένα αντικειμενικό και δίκαιο σύστημα, απαλλαγμένο από υπερβολές και αδικίες.

15. Παρατείνεται η προθεσμία δυνατότητας επιλογής κατώτερης ή της δεύτερης κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και παραμονής σε αυτήν για δύο ακόμα έτη και συγκεκριμένα μέχρι την 31-12-2016, αντί της 31-12-2014.

Τα σχόλια είναι κλειστά.