Ειδησεογραφικό site

Ασφυκτική η κατάσταση στο Πολυτεχνείο λόγω των καταλήψεων

67

«Καμπανάκι» για την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο , λόγω των καταλήψεων κρούει ο πρύτανης Γ. Γκόλιας.

Ο κ. Γκόλιας μιλάει ανοιχτά για τα προβλήματα τονίζοντας: «Εδώ και αρκετό καιρό η εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος δοκιμάζεται σοβαρά εξ αιτίας των συχνών απωλειών διδακτικών ωρών και από την αδυναμία πρόσβασης των φοιτητών, των εργαζομένων και των μελών ΔΕΠ στις διοικητικές υπηρεσίες του ιδρύματος».

Χαρακτηρίζει την κατάσταση ασφυκτική λέγοντας ότι «η κατά καιρούς κατάληψη του κεντρικού κτηρίου Διοίκησης από ομάδα φοιτητών, δημιουργεί μια ιδιαίτερα ασφυκτική κατάσταση στο Ίδρυμα και οδηγεί παρά τις προσπάθειες της Πρυτανείας σε αδυναμία αντιμετώπισης όλων σχεδόν των θεμάτων της καθημερινότητας του Ιδρύματος καθώς και των πολύ κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων σ’ αυτό.»

Περιγράφει ότι:

1.Δεν υπάρχει η δυνατότητα να διεκπεραιωθεί μια σειρά σοβαρών και επειγόντων ζητημάτων και ενεργειών, που αφορούν άμεσα το διοικητικό προσωπικό και δεν μπορούν να προωθηθούν υπηρεσιακής φύσεως θέματα που έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων στο ΕΜΠ.

2.Δεν μπορούν να εκτελεστούν κάθε είδους διοικητικές ενέργειες που αφορούν φοιτητικά θέματα, όπως η προκήρυξη και η χορήγηση υποτροφιών, η επίλυση θεμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και η προώθηση ανταλλαγής φοιτητών.

Ο κ. Γκόλιας υπογραμμίζει: Είναι επίσης πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η παρεμπόδιση μιας σειράς διοικητικών ενεργειών απαραίτητων για την έγκαιρη υλοποίηση του προϋπολογισμού ιδιαίτερα αυτή την χρονική περίοδο, έχει άμεση συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης ζωτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, όπως η εξασφάλιση των απαραίτητων προμηθειών, η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών συντήρησης κτηρίων και θέρμανσης, η συνέχιση των διαδικασιών εκτέλεσης έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Είναι βέβαιο ότι οι επικρατούσες αυτές συνθήκες σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη αδιαφορία της Πολιτείας για την ικανοποίηση των αναγκών του Ιδρύματος, δημιουργούν ιδιαίτερες ανησυχίες σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Είναι επομένως υποχρέωση των Πρυτανικών Αρχών να επισημάνουν εγκαίρως τις συνέπειες αυτής της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο Ίδρυμα και να προσπαθήσουν με ακαδημαϊκά μέσα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα».

Στην κατεύθυνση αυτή, οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν πιστές στη άποψη ότι τα όποια προβλήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας λύνονται με διάλογο και ελεύθερη διατύπωση των απόψεων όλων των πλευρών και γι’ αυτό προχώρησαν  την περασμένη εβδομάδα σε μια σειρά συναντήσεων με τα όλα τα Δ.Σ. των εργαζόμενων στο ΕΜΠ.

Συγκεκριμένα συναντήθηκαν κατά σειρά με την Διοικούσα Επιτροπή των διοικητικών υπαλλήλων, με το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΤΕΠ, με το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ και με το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΔΙΠ. Στις συναντήσεις αυτές οι Πρυτανικές Αρχές ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για τα τρέχοντα σημαντικά διοικητικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και διατύπωσαν την έντονη ανησυχία τους για την κρισιμότητα, το μέγεθος και τη διαφαινόμενη πορεία της κατάστασης λόγω και της κατάληψης. Επισήμαναν με μεγάλη έμφαση ότι η αδυναμία λειτουργίας του Ιδρύματος στρέφεται τελικά σε βάρος των εργαζομένων και όλης της Πολυτεχνειακής κοινότητας και γι’ αυτό το λόγο πρέπει άμεσα να τερματισθεί.

Οι συναντήσεις αυτές ήταν πολύ σημαντικές , επισημαίνει ο πρύτανης «γιατί δόθηκε για ακόμα μια φορά η ευκαιρία να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος ανάμεσα στις Πρυτανικές Αρχές και τους εργαζόμενους και να ανταλλάξουν χρήσιμες απόψεις σχετικά με την πορεία του Ιδρύματος».

Ολοκληρώνοντας αυτό τον κύκλο των συναντήσεων και πιστεύοντας στην θεσμική συμμετοχή όλων των φορέων της Πολυτεχνειακής κοινότητας στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων του Ιδρύματος, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα σχετικών συζητήσεων, οι Πρυτανικές Αρχές καλούν τους εκπροσώπους των Δ.Σ. των συλλόγων ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μεταπτυχιακών σπουδαστών, των φοιτητικών συλλόγων και της Διοικούσας Επιτροπής των διοικητικών υπαλλήλων σε συνάντηση την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 09.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου.

«Η ειλικρινής διάθεση για διάλογο και οι εποικοδομητικές προτάσεις εκ μέρους όλων των πλευρών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων» καταλήγει σε σχετική ανακοίνωση ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις του ΕΜΠ.

Επίσης, σε  αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά των αποφάσεων μετεγγραφών φοιτητών προχωρά το ΕΜΠ και το ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα περιγράφεται: «Η απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη μεταφορά θέσης ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού φοιτητών από Αρχιτεκτονικές Σχολές της περιφέρειας στις Αρχιτεκτονικές Σχολές του ΕΜΠ και του ΑΠΘ οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας τις δυο Σχολές, καθώς με το υπάρχον διδακτικό, διοικητικό προσωπικό και την υφιστάμενη υποδομή οι Σχολές υποδοχής αδυνατούν να εκπαιδεύσουν τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές -αρκετοί των οποίων έχουν εισαχθεί ως υπεράριθμοι με ειδικές διατάξεις- πολύ δε περισσότερο και τους αιτούντες «μεταφορά θέσης»

Οι διδάσκοντες των Αρχιτεκτονικών Σχολών του ΕΜΠ και του ΑΠΘ, με αίσθημα ευθύνης για τη διατήρηση του επιπέδου σπουδών των Σχολών που υπηρετούν, προχώρησαν σε αίτηση ακυρώσεως κατά των δύο αποφάσεων του Υπουργού «για μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών» και για «μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια».

Κατόπιν αυτού, αναμένεται η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακυρώσεως για πρόδηλη παραβίαση των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 16, 24 και 106 του Συντάγματος, που υπέβαλαν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των δύο Σχολών κατά των δύο πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων για τις μετεγγραφές.»

Τα σχόλια είναι κλειστά.