Ειδησεογραφικό site

Αρχίζουν οι αιτήσεις για τον ακατάσχετο λογαριασμό

34

Τους όρους και τη διαδικασία για τη διασφάλιση ενός τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο οι καταθέσεις θα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, καθορίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Αικ. Σαββαΐδου.

Η δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού θα παρέχεται στους φορολογουμένους από τις 29 Ιουλίου μέσω του Taxisnet.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην απόφαση:

1. Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη Δήλωση στο σύστημα TAXISnet, μέσω εφαρμογής την οποία έχει αναπτύξει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). Με την αίτησή του αυτή, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώσει τη Γ.Γ.Δ.Ε. για τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που επιθυμεί να μένει ακατάσχετος.

Σε κάθε περίπτωση φορολογουμένου που είναι μισθωτός ή συνταξιούχος, ο ως άνω λογαριασμός πρέπει να είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

2. Σε περίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- λογαριασμός κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, οφείλει να γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον νέο μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, υποβάλλοντας νέα αίτηση-υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό IBAN του νέου λογαριασμού του.

3. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

4. Η κάθε τράπεζα οφείλει να ενημερώνει την εφορία για τα εξής, σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών της που δηλώνονται ως ακατάσχετοι:

– Αν ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος,

– Αν ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, – Αν ο λογαριασμός είναι κλειστός,

– Αν ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον – και όχι αυτόν – λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα),

-Αν η δήλωση του λογαριασμού από την πλευρά του πελάτη της ήταν επιτυχής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.