Ειδησεογραφικό site

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Υπό όρους η παρακολούθηση οχημάτων με GPS

37

Το «πράσινο φως» άναψε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να χρησιμοποιεί ο Δήμος Πειραιά και ο ΟΠΑΠ σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε ορισμένα από τα οχήματα τους. Αντίθετα, απαγόρευσε την χρησιμοποίηση συστήματος GPS στα οχήματα των ιατρικών επισκεπτών φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία το έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή.

Ο Δήμος Πειραιά γνωστοποίησε στην Αρχή την εγκατάσταση GPS σε εννέα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων  (απορριμματοφόρα) και ογκωδών-αδρανών αντικειμένων. Ο Δήμος Πειραιά για την εγκατάσταση του GPS επικαλέστηκε την βελτίωση της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του μέσω της παρακολούθησης της θέση τους κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας από κεντρικό υπολογιστή εγκατεστημένο στον Δήμο.

Το Σωματείο Οδηγών, Μηχανοδηγών και Εργατοτεχνιτών του Δήμου Πειραιά υπέβαλε ερώτημα στην Αρχή ως προς την νομιμότητα λειτουργίας του συστήματος GPS και αν απαιτείται για την εφαρμογή του συστήματος σχετική άδεια από την Αρχή.

Στη συνέχεια, ο Δήμος ενημέρωσε την Αρχή ότι η εγκατάσταση του συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού αποσκοπεί στην βελτίωση της διαχείρισης του στόλου των οχημάτων, στην εξοικονόμηση χρημάτων  από καύσιμα, συντήρηση, τηλέφωνα, κ.λπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εγκατάσταση συστήματος  GPS επιδοτείται από το υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση».

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΠΑΠ γνωστοποίησε στην Αρχή την λειτουργία του συστήματος GPS στα 45 αυτοκίνητα του με σκοπό την ασφάλεια των οδηγών και των φορτίων που μεταφέρουν, αλλά και για την αποφυγή περιττών δρομολογίων.

Ο ΟΠΑΠ ανέφερε στην Αρχή ότι τα αυτοκίνητά του διανέμουν το έντυπο υλικό το οποίο από οικονομικής απόψεως είναι ασήμαντο, αλλά η μη έγκαιρη αποστολή του οδηγεί σε διαφυγόντα κέρδη.

Ακόμη, υποστήριξε ο Οργανισμός ότι το επίμαχο σύστημα αυξάνει τις συνθήκες ασφαλείας του οχήματος και των εργαζομένων, αλλά γνωστοποιεί και τις πιθανές βλάβες των αυτοκινήτων, έτσι ώστε να μπορούν να αντικατασταθούν.

Η Αρχή τόσο στην περίπτωση του Δήμου Πειραιά, όσο και του ΟΠΑΠ, έκρινε ότι είναι σύμφωνη με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η λειτουργία του συστήματος GPS.

Την ίδια στιγμή, η Αρχή προέβη σε αυστηρή προειδοποίηση προς φαρμακευτική εταιρεία λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ιατρικών επισκεπτών της, ενώ διέταξε την φαρμακευτική εταιρεία να διακόψει την λειτουργία του συστήματος GPS και να καταστρέψει το αρχείο προσωπικών δεδομένων γεωεντοπισμού που διατηρούσε.

Ειδικότερα, στη Αρχή έγινε καταγγελία ότι συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία χρησιμοποιεί το σύστημα  GPS στα αυτοκίνητα των ιατρικών επισκεπτών της ακόμη και εκτός των ωρών εργασίας, ενώ υπογραμμιζόταν ότι  οι εργαζόμενοι το αυτοκίνητο το χρησιμοποιούν και για προσωπικές μετακινήσεις.

Η φαρμακευτική εταιρεία κλήθηκε για εξηγήσεις από την Αρχή. Η εταιρεία υποστήριξε ότι εφόσον τα αυτοκίνητα κινούνται εντός της Αττικής, οι ιατρικοί επισκέπτες οφείλουν από 13.00 με 17.00 και 20.00 με 8.000 να επιστρέφουν τα αυτοκίνητα στα γραφεία της εταιρείας. Ακόμη, ανέφερε ότι για τεχνικούς λόγους η παρακολούθηση των οχημάτων με το σύστημα GPS δεν μπορεί να διακοπεί κατά τις ώρες 13:00 έως 17.00, όπου δεν εργάζονται οι ιατρικοί επισκέπτες.

Επίσης, η φαρμακευτική εταιρεία ενημέρωσε την Αρχή ότι τα δεδομένα γεωεντοπισμού διατηρούνται μέχρι τρις μήνες και  ότι πριν την λειτουργία του συστήματος είχε ενημερώσει τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, η φαρμακευτική εταιρεία ανέφερε ότι με το επίμαχο σύστημα παρακολουθείται η γεωγραφική θέση και η ταχύτητα του αυτοκινήτου και όχι οι εργαζόμενοι, με στόχο όχι των έλεγχο των εργαζομένων, αλλά, μεταξύ των άλλων: 1) τον εξορθολογισμό των δαπανών και τον ορθό σχεδιασμό των διαδρομών, 2) τον ακριβή έλεγχο και την ασφάλεια του στόλου των αυτοκινήτων τα οποία είναι με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), 3) την επαλήθευση των δρομολογίων, 4) την ασφάλεια των φαρμάκων, 5) την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων, 6) την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, κ.λπ.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι «ο συνεχής έλεγχος της γεωγραφικής θέσης των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους εν ώρα εργασίας». Ακόμη, επισημαίνει ότι η συνεχής λειτουργία του συστήματος  GPS «δεν δικαιολογείται από την άποψη της αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέσου και επομένως δεν κρίνεται, κατά πλειοψηφία, νόμιμη».

Τα σχόλια είναι κλειστά.