Ειδησεογραφικό site

Από «κόσκινο» οι εφοριακοί για κρυφά εισοδήματα

47

Από «ιερά εξέταση» θα περάσουν οι εφοριακοί, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου, για να αποκαλυφθούν περιπτώσεις ύποπτου πλουτισμού.

Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα βρεθούν οι υπάλληλοι της ΓΓΔΕ , με έλεγχο πόθεν έσχες και με συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

– Εμβάσματα στο εξωτερικό
– αποκλίσεις φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικές καταθέσεις
– τεκμήρια
– αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων κλπ.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος τουλάχιστον 270 εφοριακών έως το τέλος του έτους αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση και προαπαιτούμενο για τον έλεγχο από την Τρόικα.

Αναλυτικά, η απόφαση της ΓΓΔΕ Κ. Σαββαϊδου, αναφέρει ότι «ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι της περιουσιακής τους κατάστασης καθορίζουμε τα παρακάτω:

1. Απόκλιση φορολογητέου εισοδήματος με τραπεζικό υπόλοιπο,
2. Μεταβολή τραπεζικών καταθέσεων,
3. Εμβάσματα στο εξωτερικό,
4. Απόκλιση τεκμηρίων διαβίωσης και δηλωθέντων εισοδημάτων,
5. Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης,
6. Απόκτηση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός του ίδιου έτους,
7. Απόκλιση του συνόλου των καταθέσεων από ανάλωση κεφαλαίου,
8. Υπηρεσία που υπηρετεί, θέση έργου, θέση ευθύνης, χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης,
9. Συνυπηρέτηση με σύζυγο στην ίδια υπηρεσία,
10. Σύζυγος και συγγενείς Α΄ βαθμού λογιστές.

Οι έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και κατόπιν εγκρίσεώς της.

Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εγκύκλιες διαταγές.

Εξαιρούνται του δείγματος οι υπάλληλοι για τους οποίους διενεργείται έλεγχος περιουσιακής κατάστασης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή άλλη Υπηρεσία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.