Ειδησεογραφικό site

Αξιολόγηση δύο ταχυτήτων -Οι βουλευτές σώζουν 2.000 δικά τους παιδιά

36


Με διαφορετικά κριτήρια από αυτά που ισχύουν για το υπόλοιπο δημόσιο θα αξιολογηθούν οι περίπου 2000 υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σε βουλευτικά και κομματικά γραφεία, στο γραφείο του Έλληνα επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ΑΔΕΔΥ, αλλά και το Κοινωνικό Πολυκέντρο της ΑΔΕΔΥ.

Μάλιστα, αξιολογητές των συγκεκριμένων υπαλλήλων θα είναι οι ίδιοι οι βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές κ.λπ. που τους απασχολούν!

Στο Δημόσιο ισχύουν συνολικά 16 κριτήρια αξιολόγησης. Για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους όμως ισχύουν τα μισά. Δηλαδή οκτώ με την βαθμολογική κλίμακα να διαμορφώνεται ως εξής:

• Με βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν, απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε ζήτημα χωρίς τη βοήθεια ή τη διόρθωση ανωτέρου τους.

• Με 7 ή 9 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι που μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου τους και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια.

• Με 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια.

Με 3 ή 4 βαθμολογούνται όσοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου.

• Με 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι υπάλληλοι.

Ένα ακόμα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι στην υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης στις 6 Ιουνίου , δεν γίνεται καμία αναφορά στο θέμα της ποσόστωσης, η οποία ισχύει για το υπόλοιπο Δημόσιο. «Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της σχετικής απόφασης επιμερισμού ανώτατων ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης είναι ο αξιολογητής», αναφέρει η απόφαση.

Σε αυτή την απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των συγκεκριμένων υπαλλήλων. Υπάρχει μάλιστα και εξήγηση για αυτή την «ειδική» διαδικασία που ακολουθείται, σημειώνοντας ότι «οι συνθήκες άσκησης των καθηκόντων των συγκεκριμένων υπαλλήλων είναι διακριτές» σε σχέση με αυτές των εργαζομένων στο υπόλοιπο Δημόσιο. Πάντως η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση εκδόθηκε για να «κλείσει» το νομοθετικό κενό που επέτρεπε μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων να μην περνάει από αξιολόγηση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.