Ειδησεογραφικό site

Αλλάζουν οι όροι για το εφάπαξ βοήθημα στις Ένοπλες Δυνάμεις

147

Καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι προϋποθέσεις για το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Με το νομοσχέδιο επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος και για τους επαγγελματίες οπλίτες, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη μετοχικής σχέσης (μέχρι σήμερα ίσχυαν τα 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας).

Παράλληλα θα πρέπει να προσκομίσουν πράξη συνταξιοδότησης από το δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτική φορέα ασφάλισης.

Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά και σύμφωνα με το υπουργείο η δαπάνη θα ανέλθει στα 2.700.000 ευρώ περίπου.

Αλλαγές έρχονται και στις διατάξεις σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ειδικότερα τροποποιούνται οι διατάξεις για την  υποχρέωση να δημιουργείται ταμειακό απόθεμα στο πλαίσιο της αποστολής του και επανακαθορίζεται ο τρόπος κατανομής μερίσματος στους μερισματούχους από τα καθαρά ετήσια έσοδα τής τρέχουσας χρήσης (σήμερα προβλέπεται η κατανομή μερίσματος στους μερισματούχους ανά τρίμηνο).

Η ισχύς της εν λόγω διάταξης αρχίζει την από τον Ιούλιο του 2012 και λήγει στο τέλος του 2016.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου επαναπροσδιορίζεται η διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του Α/ΓΕΕΘΑ.

Επίσης τίθεται θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, τη διευθέτηση υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων που απορρέουν από αυτές και καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.