Ειδησεογραφικό site

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σε λιγότερο από 3,5 ώρες με το τρένο

52

Σε διάστημα μικρότερο των 3,5 ωρών θα εκτελείται το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με τον σιδηρόδρομο, από το 2017.

Χθες παραδόθηκε από την ΕΡΓΟΣΕ το έργο της Όθρυος, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα τρένα να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 160 χιλιόμετρων την ώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, με την παράδοση του έργου σε κυκλοφορία, ο χρόνος της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα συντομευθεί κατά μία ώρα, ενώ θα πολλαπλασιαστεί η μεταφορική ικανότητα του σιδηροδρομικού άξονα έως και πέντε φορές.

Το έργο της ΟΘΡΥΟΣ, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα που κατασκευάστηκαν περιλαμβάνει:

την κατασκευή δίδυμης Σήραγγας (ΣΣ6) με υπόγεια διάνοιξη, μήκους 6,4 χλμ, με πρόβλεψη ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής επί σταθερής επιδομής (slab track) ανά κλάδο σήραγγας και την κατασκευή συνδετήριων σηράγγων ανά 500μ κατά μήκος της σήραγγας για λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα (μετά το Καλλίδρομο) στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια.

-την κατασκευή πέντε σιδηροδρομικών γεφυρών συνολικού μήκους 1.796 μ, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για διπλή σκυροστρωμένη σιδηροδρομική γραμμή με ηλεκτροκίνηση. Κατασκευάστηκαν με τα πλέον σύγχρονα συστήματα σεισμικής απόκρισης τεχνικών έργων.
την κατασκευή τεχνικού Σήραγγας (ΣΣ5) με υπόγεια διάνοιξη συνολικού μήκους 432,50μ. Πρόκειται για σιδηροδρομική σήραγγα διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με ηλεκτροκίνηση.

-την κατασκευή διδύμου cut & cover μετά την έξοδο της σήραγγας (ΣΣ6) μήκους εκάστου κλάδου 630μ. την κατασκευή έργων οδοποιίας για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των παρόδιων αγροτικών εκτάσεων και την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας του Επαρχιακού Δικτύου.
καθώς και την κατασκευή υδραυλικών έργων αποστράγγισης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, την κατασκευή επιχωμάτων-ορυγμάτων στο ανοιχτό έργο και εργασίες προς ικανοποίηση των υφισταμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.