Ειδησεογραφικό site

Έρχονται αλλαγές σε πρόστιμα, ποινές και κατασχέσεις

57

Να αλλάξει τον τρόπο που βεβαιώνει και εισπράττει φόρους το δημόσιο καθώς και στις ποινές για όσους δεν πληρώνουν στην ώρα τους την εφορία, ετοιμάζεται ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Με απόφασή του, ορίστηκε Επιτροπή η οποία πρέπει μέσα σε ένα μήνα να υποβάλει μια συνολική πρόταση για την αναθεώρηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Το σχέδιο αυτό θα παραδοθεί στην Τρόικα μόλις επιστρέψει, καθώς οι αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός του ΚΕΔΕ αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση.

Αλλά και από τη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης προανήγγειλε επίσης αλλαγές στο «ποινολόγιο» της εφορίας και στα μέτρα είσπραξης των φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να έρθουν τα πάνω κάτω:

– κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, επίσπευση πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων κλπ

– δυνατότητες ρύθμισης οφειλών για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο.

– πρόστιμα, ποινές και διώξεις για όσους δεν πληρώνουν έγκαιρα τους φόρους τους, όπως είναι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τα πρόστιμα για καθυστέρηση άνω των δυο μηνών στην εξόφληση φόρων κλπ

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Ομάδα Έργου, για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Έργου και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ), που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή.

2. Παναγιώτη Τσόγκα, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων (Δ.Δ) , ως μέλος.

3. Μαρία Σκορίλα, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ, που υπηρετεί στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.

4. Κωνσταντίνα Κούστα, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

5. Αρχοντούλα Μαυρομμάτη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος.

6. Όλγα Πιπέρη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υφυπουργού, ως μέλος.

Γ. Χρέη γραμματέα της Ομάδας Έργου θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας είναι η τροποποίηση και η επικαιροποίηση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).

Ε. Η Ομάδα Έργου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία, κατά προτεραιότητα των λοιπών εργασιών τους και, επίσης, μπορεί να καλεί στελέχη των υπηρεσιών αυτών να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της.

Η συνεργασία του Συντονιστή και των μελών της Ομάδας μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

ΣΤ. Η Ομάδα Έργου θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και θα ολοκληρώσει το έργο της εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας στον Συντονιστή και στα μέλη της, οπότε θα υποβάλει στον Υπουργό, στον Υφυπουργό Οικονομικών και στην Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, το αποτέλεσμα των εργασιών της.

Τα σχόλια είναι κλειστά.