Ειδησεογραφικό site

Άρον – άρον αποσύρει το ΙΚΑ το έγγραφο που «μπλόκαρε» τη συνταξιοδότηση

26

«Συγγνώμη λάθος» ανακοίνωσε ουσιαστικά το ΙΚΑ , αναστέλλοντας  το υπ’ αριθμόν Γ32/22/12.8.2015 έγγραφο της Διοίκησης του που «μπλόκαρε» τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας και δημιούργησε πρωτοφανή αναστάτωση από το πρωί.

Στην ανακοίνωση του το ταμείο επισημαίνει το αυτονόητο ότι η έκδοση τόσο των οριστικών όσο και των προσωρινών αποφάσεων συνταξιοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με τις εγκυκλίου του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζει ακόμα ότι σύμφωνα με το Ν.4336/2015, «Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε».

Συνεπώς αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν έως και την ψήφιση του νόμου 4336/2015 και εφεξής διεκπεραιώνονται κανονικά με την επιφύλαξη των σχετικών εγκυκλίων που αναμένονται από το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονταν προ της ισχύος του εγγράφου.

Τι προέβλεπε το έγγραφο αυτό

Ενα έγγραφο φωτιά του ΙΚΑ, με ημερομηνία 12 Αυγούστου, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλονται από 1/1/2015 οι εκδόσεις νέων συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, έρχεται σήμερα στο φως.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο που έχει και το σχετικό ρεπορτάζ για όσους είναι κάτω από 67 ετών το ΙΚΑ δεν θα δίδει ούτε κανονική ούτε προσωρινή σύνταξη! Κατ’εξαίρεση θα επιτρέπεται η έκδοση συντάξεων (προσωρινών) μόνο για περιπτώσεις γήρατος,  σε όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και εφόσον οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι δηλώνουν υπ’ ευθύνη τους ότι έχουν τουλάχιστον τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. Επίσης, εάν συντρέχουν «εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι», όπως οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας, τότε οι ασφαλισμένοι θα καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν οικονομικά προβλήματα ή ανάγκη χρημάτων λόγω ασθένειας και στη συνέχεια θα αξιολογούνται από τους αρμόδιους διευθυντές για το αν μπορεί ή όχι να προχωρήσει η έκδοση προσωρινής σύνταξης.

Με άλλα λόγια, αν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν κλείσει το 67ο έτος ή αν δεν έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης, αλλά δικαιούνται σύνταξη με λιγότερα ένσημα και σε μικρότερη ηλικία (λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου), τότε θα πρέπει να αποδείξουν ότι βρίσκονται είτε σε οικονομική αδυναμία, είτε ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας πριν υποβάλουν αίτηση για σύνταξη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.