Ειδησεογραφικό site

Άκυρες οι πρυτανικές εκλογές λέει το ΣτΕ στο Α.Π Θεσσαλονίκης

33

Ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας η εκλογή και ο διορισμός του  Περικλή Μήτκα ως πρύτανη στο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και θα διεξαχθούν νέες εκλογές για την ανάδειξη νέου πρύτανη στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει ο καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης και ζητεί να ακυρωθεί η από 20.5.2014 απόφαση του συμβουλίου του ιδρύματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την οποία επελέγησαν ως υποψήφιοι για την εκλογή στο αξίωμα του Πρύτανη στο ΑΠΘ οι καθηγητές Σ. Λογοθέτης, Π. Μήτκας και Ι. Παπαδογιάννης και παραλείφθηκε ο ίδιος να επιλεγεί.

Η αυξημένη, 7μελής σύνθεσης του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος  Αικατερίνη Συγγούνα και εισηγητής ο πάρεδρος Ιωάννης Παπαγιάννης)  με την υπ΄  αριθμ. 4474/2104 απόφασή της έκανε  κατά πλειοψηφία δεκτή την αίτηση του κ. Γιαννακουδάκη και ακύρωσε την από 31.7.2014 απόφαση του υπουργού Παιδείας με την οποία διορίζεται πρύτανης στο ΑΠΘ ο κ. Μήτκας.

Το ΣτΕ έκρινε ότι  «η από 20.5.2014 απόφαση του  Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΑΠΘ, με την  οποία έγινε η επιλογή των προς εκλογή υποψηφίων κατά παράλειψη του κ. Γιαννακουδάκη, χωρίς να προηγηθεί πρόσκληση στην σχετική συνεδρίαση του  πρύτανη του ΑΠΘ είναι μη νόμιμη».

Με άλλα λόγια η επίμαχη απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΑΠΘ, η οποία εκδόθηκε χωρίς να προηγηθεί σχετική πρόσκληση προς τον εν ενεργεία πρύτανη του Ιδρύματος είναι μη νόμιμη  και για το λόγο αυτό ακυρώθηκε.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέπεμψαν την υπόθεση στο ΑΠΘ για να επαναληφθεί νόμιμα η διαδικασία. Δηλαδή «προκειμένου το Συμβούλιο του Ιδρύματος (ΑΠΘ) να επαναλάβει την συνεδρίαση του για κρίση των υποψηφίων προς εκλογή, αφού προηγουμένως καλέσει τον κατά το χρόνο της ακυρωθείσης αποφάσεώς του (20.5.2014) πρύτανη του ΑΠΘ, αναπληρούμενο από τον νόμιμο κατά τον ανωτέρω χρόνο αναπληρωτή του ο οποίος δεν κωλύεται».

Τα σχόλια είναι κλειστά.